GLASBENA ŠOLA TREBNJE

na podlagi Zakona o glasbenih šolah (Ur. l. RS 29/2000) in Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Ur. l. RS 50/2012, 56/2012)

objavlja

RAZPIS ZA VPIS NOVIH UČENCEV

za šolsko leto 2017/18

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  • Predšolska glasbena vzgoja (starost: 5 let)
  • Glasbena pripravnica (starost: 6 let)
  • Plesna pripravnica (starost: 6–8 let)
  • Glasba: klavir, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, klarinet, saksofon, trobenta, pozavna, druga konična trobila, petje, diatonična harmonika, synthesizer

ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS NOVIH UČENCEV

Zbiranje prijav za vpis v programe Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica in Glasba (inštrument, petje) bo potekalo od 3. do 15. maja 2017,
in sicer od 11. do 16. ure v tajništvu Glasbene šole Trebnje.

SPREJEMNI PREIZKUSI

Na podlagi izpolnjenih obrazcev (Prijavnica za vpis) bodo kandidati, ki bi se želeli vpisati na instrumentalne oddelke in petje, pisno obveščeni o datumu sprejemnega preizkusa. Glede na število prijavljenih kandidatov bodo sprejemni preizkusi izvedeni po razporedu med 22. in 30. majem 2017, v primeru prostih mest pa še med 21. in 25. avgustom 2017 (naknadni rok).

VPIS

O rezultatih sprejemnih preizkusov bodo kandidati obveščeni po pošti teden dni po opravljanju preizkusa. Vpis sprejetih učencev bo od 1. do 9. junija 2017. Učenec bo vpisan na podlagi izpolnjenega vpisnega lista in poravnanega prispevka administrativnega stroška vpisa.

PRIJAVNICA ZA VPIS

Lahko jo dobite v tajništvu Glasbene šole Trebnje ali na spletnem naslovu.

Glasbena šola število vpisnih mest določi v skladu s sistemizacijo šole ter kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi (število vpisnih mest je omejeno), pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja.

Tatjana Mihelčič Gregorčič,
ravnateljica Glasbene šole Trebnje