Skoči na glavno vsebino

SKUPINSKI POUK

NAUK O GLASBI

Pouk je obvezen za vse učence inštrumentalnega pouka do 6. razreda.

SOLFEGGIO

Pouk je namenjen učencem 7. in 8. razreda. Trajanje učne ure je odvisno od števila učencev v skupini in je določeno z normativi in standardi v glasbeni šoli.

KOREPETICIJE

Izvajajo se v skladu s predmetniki ter normativi in standardi v glasbenih šolah pri učencih pihalnega, godalnega, trobilnega, pevskega oddelka in tolkal.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Pri zborovskem petju učenci razvijajo sposobnosti, spretnosti in znanja, ki jih motivirajo k pozornemu zaznavanju glasbenih del ter h kreativnemu glasbenemu mišljenju in izražanju. V otroški pevski zbor so vključeni učenci od 6. do 10. leta starosti.

ORKESTER

Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in nadgradnja učenja solističnega orkestrskega instrumenta ter ima izrazito pove­zovalno vlogo med njimi. Prav zaradi te naloge in pomena so orkestri (godalni, pihalni, harmonikarski, kitarski …) tudi z zakonom določena obvezna in stalna oblika skupinskega muziciranja v javnih glasbenih šolah. Orkestrska igra se izvaja v skladu s predmetniki za pouk instrumentov, in sicer obvezno na višji stopnji ter v zadnjih razredih nižje stopnje glasbene šole. Učenec je praviloma vključen v en šolski orkester, zelo nadarjeni učenci pa lahko igrajo tudi v npr. dveh šolskih orkestrih.

KOMORNA IGRA

Učenci imajo po predmetniku tudi pouk komorne igre, ki je obvezna za vse učence od 5. razreda dalje, razen za učence petja (od 4. razreda dalje), harmonike in klavirja (od 6. razreda dalje).

Dostopnost