SKUPINSKI POUK DAN URA LOKACIJA UČITELJ
MALI GODALNI ORKESTER TOREK 17.00 Učilnica 5 A. Avšič
GODALNI ORKESTER TOREK 16.00 Dvorana M. Fabiani
PIHALNI ORKESTER ČETRTEK 17.00 Dvorana D. Kocijan
OTROŠKI PEVSKI ZBOR SREDA 13.30 Učilnica 5 T. Mihelčič Gregorčič