ORGANIZACIJA

SVET ZAVODA

Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva:

 • PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: Tanja Benedik, Helena Jurše Rogelj, Pavle Rot
 • PREDSTAVNIKI STARŠEV: Franc Hribar, Matej Peterle, Angelca Vidmar
 • PREDSTAVNIKI DELAVCEV GLASBENE ŠOLE: Špela Lampret, Marjan Grošelj,
  Sandi Ravbar,
  Marta Pekolj, Jera Rot

Predsednica sveta šole je Špela Lampret, njen namestnik pa Pavle Rot.

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov glasbene šole (66. člen ZOFVI):

Nataša Dragar, Jolanda Fišter, Aleksander Frankovič, Anita Hribar,
Franc Hribar, Lidija Jarc, Andrej Krmc, Matej Peterle, Nataša Plantarič Rupnik, Angelca Vidmar, Nataša Zaletelj
.

Predsednik sveta staršev je Aleksander Frankovič, njegova namestnica pa Nataša Dragar.

RAVNATELJ

Ravnateljica Glasbene šole Trebnje je Tatjana Mihelčič Gregorčič.

VODJE AKTIVOV
 • GODALA IN BRENKALA: Jera Rot
 • PIHALA: Špela Lampret
 • TROBILA IN TOLKALA: Igor Hribar
 • INŠTRUMENTI S TIPKAMI: Manca Kranjec Trček (namestnik: Tomaž Rožanec)
 • PETJE IN NAUK O GLASBI: Barbara Lotrič
 • LJUDSKA GLASBILA IN SYNTHESIZER: Sandi Ravbar