ORGANIZACIJA

SVET ZAVODA

Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva:

  • PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: Sonja Lobe, Peter Marn, Pavle Rot
  • PREDSTAVNIKI STARŠEV: Franc Hribar, Marjan Starič, Angelca Vidmar
  • PREDSTAVNIKI DELAVCEV GLASBENE ŠOLE: Špela Lampret, Igor Hribar, Marta Pekolj, Zoltan Peter, Jera Rot

Predsednica sveta šole je Špela Lampret, njena namestnica pa Sonja Lobe.

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov glasbene šole (66. člen ZOFVI):

Nataša Dragar, Dušan Erazem, Jolanda Fišter, Aleksander Frankovič, Branka Gregorčič, Franc Hribar, Andrej Krmc, Helena Krošl, Nataša Plantarič Rupnik, Robert Štamcar, Angelca Vidmar.

Predsednik sveta staršev je Aleksander Frankovič.

RAVNATELJ

Ravnateljica Glasbene šole Trebnje je Tatjana Mihelčič Gregorčič.

VODJE AKTIVOV
  • GODALA IN BRENKALA: Jera Rot
  • PIHALA: Špela Lampret
  • TROBILA IN TOLKALA: Igor Hribar
  • INŠTRUMENTI S TIPKAMI: Manca Kranjec Trček
  • PETJE IN NAUK O GLASBI: Barbara Lotrič