Skoči na glavno vsebino

ORGANIZACIJA

SVET ŠOLE

Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov delavcev šole.

Predsednica sveta šole je Barbara Lotrič, njena namestnica pa Joži Sinur.

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov glasbene šole (66. člen ZOFVI).

RAVNATELJ

Ravnateljica Glasbene šole Trebnje je Tatjana Mihelčič Gregorčič.

STROKOVNI AKTIVI

GODALA IN BRENKALA: Ana Kramarič

PIHALA, TROBILA IN TOLKALA: Jožica Zupančič

INŠTRUMENTI S TIPKAMI: Manca Kranjec Trček

PETJE, PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO, PLESNO IN GLASBENO PRIPRAVNICO TER NAUK O GLASBI: Barbara Lotrič

LJUDSKA GLASBILA: Sandi Ravbar

Dostopnost