ORGANIZACIJA

SVET ZAVODA

Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva:

 • PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: Tanja Benedik, Helena Jurše Rogelj, Pavle Rot
 • PREDSTAVNIKI STARŠEV: Franc Hribar, Matej Peterle, Angelca Vidmar
 • PREDSTAVNIKI DELAVCEV GLASBENE ŠOLE: Špela Lampret, Marjan Grošelj,
  Sandi Ravbar,
  Marta Pekolj, Zoltan Peter

Predsednica sveta šole je Špela Lampret, njen namestnik pa Pavle Rot.

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov glasbene šole (66. člen ZOFVI):

Jože Dimnik, Nataša Dragar, Jolanda Fišter, Anita Hribar, Franc Hribar,
Lidija Jarc, Jasna Mavsar, Nataša Plantarič Rupnik, Angelca Vidmar, Nataša Zaletelj Golub in Nataša Zaletelj
.

RAVNATELJ

Ravnateljica Glasbene šole Trebnje je Tatjana Mihelčič Gregorčič.

VODJE AKTIVOV
 • GODALA IN BRENKALA: Ana Avšič
 • PIHALA: Špela Lampret
 • TROBILA IN TOLKALA: Igor Hribar
 • INŠTRUMENTI S TIPKAMI: Manca Kranjec Trček
 • PETJE IN NAUK O GLASBI: Barbara Lotrič
 • LJUDSKA GLASBILA IN SYNTHESIZER: Sandi Ravbar