PODATKI O ŠOLI

IME IN SEDEŽ

GLASBENA ŠOLA TREBNJE

Kidričeva ulica 11

8210 Trebnje

 

Telefon: 07 304 41 62

Mobitel 1: 051 640 011

Mobitel 2: 051 640 012

Faks: 07 304 41 63
 

E-poštni naslov: racunovodstvo-gstrebnje@guest.arnes.si

PODATKI O USTANOVITELJU

Glasbeno šolo Trebnje je ustanovila Občina Trebnje z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje. (Objavljeno v Uradnem listu RS št. 20 – 10. 4. 1997, št. 19 – 13. 3. 2009). Na podlagi Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 pa je ustanoviteljica zavoda tudi Občina Mirna (Uradni list RS, št. 81/2011).

ŠOLSKI OKOLIŠ

Glasbeno šolo Trebnje obiskujejo učenci iz občin:

  • Trebnje
  • Mirna
  • Mokronog-Trebelno
  • Šentrupert