PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (PGV)

 

Namenjen je zgodnjemu odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti otrok po dopolnjenem 5. letu starosti.

 

Traja 1 šolsko leto. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut.

 

Otroku preko igre omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje že v najzgodnejšem obdobju.